Συμμετοχή

Αναφορικά με τη συμμετοχή στις Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης (93.8FM)

Οι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης (Ρ.Αν.Εκ.) είναι ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα αντιπληροφόρησης και ελεύθερης έκφρασης, που η λειτουργία του καθορίζεται από τα άτομα που συμμετέχουν στην συνέλευση του και τον συντηρούν. Στον σταθμό μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε συμφωνεί με τη λογική και τις αρχές που τον διέπουν.

Ο συνεχής και ανοικτός εμπλουτισμός της σύστασης των 93,8 FM από καινούργια άτομα, τους προσδίδει ένα δυναμικό χαρακτήρα ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από την πολυμορφία των εκπομπών του και των λοιπών δράσεων του.

Ο σταθμός δεν είναι μία πολιτική ομάδα, με την κλασσική έννοια του όρου, αλλά μία συλλογικότητα με σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά όπου συναντιούνται άνθρωποι με διαφορετικές προσεγγίσεις, με άξονα την αντιεξουσία. Αυτό προκύπτει μέσα από τον σεβασμό στις απόψεις και στην προσωπική έκφραση του καθενός, με βάση μίνιμουμ πολιτικές συμφωνίες. Λειτουργούμε αδιαμεσολάβητα και μη εμπορικά, χωρίς διακρίσεις και αρχηγούς, μακριά από κόμματα και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, ο σεξισμός και άλλες παρόμοιου είδους αγκυλώσεις, δεν χωράνε στο εγχείρημα. Σε αυτά τα πλαίσια κινούνται και οι εκπομπές, στις οποίες φυσικά δεν υπάρχουν διαφημίσεις, ούτε κερδοσκοπικοί στόχοι. Αντιθέτως μέσα από την λειτουργία και τις δράσεις μας, προτάσσουμε την δημιουργία μιας κουλτούρας αντίστασης απέναντι σε αυτήν της αποχαύνωσης.

Κύριο όργανο του εγχειρήματος είναι η εβδομαδιαία συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν ισότιμα και υποχρεωτικά όλα τα μέλη, ενώ απαραίτητη είναι αντιστοίχως και η συμμετοχή στην διατήρηση της λειτουργικότητας του σταθμού, είτε με την μορφή project είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αυτές οι λειτουργικές ανάγκες καλύπτονται. Μορφή και περιεχόμενο, κρίνονται με βάση την εκάστοτε συγκυρία από την συνέλευση. Η παρουσία στην εβδομαδιαία συνέλευση (εκτός απροόπτου ή άλλου σοβαρού λόγου) θεωρείται απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του εγχειρήματος, έτσι ώστε η γνώμη του καθένα μας να λαμβάνεται υπόψη και να μην παρουσιάζεται το δυσάρεστο φαινόμενο όπου λίγοι παίρνουν τις αποφάσεις για τους υπόλοιπους.

Λόγω, κυρίως, των υλικοτεχνικών αναγκών που παρουσιάζει ο σταθμός, υπάρχει οικονομική συνεισφορά (ανάλογα φυσικά με τις οικονομικές δυνατότητες του καθένα), η οποία καθορίζεται από τη συνέλευση. Ο σεβασμός στο χώρο που στεγάζεται ο σταθμός και η προσοχή στις υποδομές και τα μέσα τα οποία τον στηρίζουν, είναι αυτονόητα. Οι ίδιοι οι χρήστες των μέσων, μετά από μια σύντομη περίοδο «μαθητείας»- εξοικείωσης, θα είναι επιφορτισμένοι και με αυτή την βασική ευθύνη.

Κάθε άτομο που θέλει να έρθει σε επαφή με το εγχείρημα, μπορεί να το κάνει:

– στις ανοιχτές συνελεύσεις του σταθμού πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες και ημερομηνίες που ανακοινώνονται στο site.

– μέσω των κλασσικών τρόπων επικοινωνίας: mail (98fm[a]radiozones.org), τηλέφωνο ή επίσκεψη στους χώρους του σταθμού σε κάποια από τις ανοιχτές εκδηλώσεις του.

Οι Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης, καλούν όσους θέλουν και μπορούν, να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της αντιπληροφόρησης και να μετέχουν στις διαδικασίες του εγχειρήματος.

Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Έκφρασης (93.8FM)