Άγραφα αιολικές εγκαταστάσεις

Άγραφα αιολικές εγκαταστάσεις
Genre
Εκδήλωση
Release date
29 June 2019
Άγραφα αιολικές εγκαταστάσεις
29 June 2019 | Εκδήλωση

Ηχητικό αρχείο εκδήλωσης/ενημέρωσης για τον αγώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη για την διάσωση της περιοχής των Αγράφων από την τοποθέτηση Ανεμογενητριών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24/6, 16:00 στον Κατειλημμένο Παπασωτηρίου.