Αναμετάδοση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης για την απόφαση της δίκης της Χ.Α.

Αναμετάδοση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης για την απόφαση της δίκης της Χ.Α.
Genre
Αναμετάδοση
Release date
29 April 2021
Αναμετάδοση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης για την απόφαση της δίκης της Χ.Α.
29 April 2021 | Αναμετάδοση

Ηχητικό αρχείο από την αναμετάδοση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης για την απόφαση της δίκης της Χ.Α. που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/2020 με τηλέφωνα από τον δρόμο.