“Διασταυρούμενες καταπιέσεις στον ελλαδικό χώρο”

“Διασταυρούμενες καταπιέσεις στον ελλαδικό χώρο”
Genre
Εκδήλωση
Release date
19 April 2019
“Διασταυρούμενες καταπιέσεις στον ελλαδικό χώρο”
19 April 2019 | Εκδήλωση

Η εκδήλωση: “Διασταυρούμενες καταπιέσεις στον ελλαδικό χώρο”, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/3/19 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Νομικής.