Εκπομπή για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από την εξέγερση και μετά

Εκπομπή για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από την εξέγερση και μετά
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
02 December 2019
Εκπομπή για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από την εξέγερση και μετά
02 December 2019 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο θεματικής εκπομπής για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από την εξέγερση και μετά και σύνδεση με το παρόν μαζί με τον σύντροφο Κώστα Γαλανόπουλο και άτομα του εγχειρήματος που πραγματοποιήθηκε στις 17/11/19.