Εκπομπή με εκδόσεις “Oυαπίτι”

Εκπομπή με εκδόσεις “Oυαπίτι”
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
16 June 2020
Εκπομπή με εκδόσεις “Oυαπίτι”
16 June 2020 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο από την εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στις 07/06/2020 με τις εκδόσεις ουαπίτι ,σε μια συζήτηση για το εγχείρημα «έκδοση – αυτοέκδοση» .