Εξέγερση στη Χιλή

Εξέγερση στη Χιλή
Genre
Εκδήλωση
Release date
24 April 2020
Εξέγερση στη Χιλή
24 April 2020 | Εκδήλωση

Ηχητικό αρχείο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 29/02 στο Γκίνη για την Εξέγερση στη Χιλή με την παρουσία συντρόφισσας από το Βαλπαραισο.