Ρεπορταζ 21-10-15 πολυτεχνειουπολη

Ρεπορταζ 21-10-15 πολυτεχνειουπολη
Release date
21 October 2015
Ρεπορταζ 21-10-15 πολυτεχνειουπολη
21 October 2015 |

Ρεπορτάζ που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Ρεπορταζ 21-10-15 πολυτεχνειουπολη