Συνεντευξη Krav Boca

Συνεντευξη Krav Boca
Release date
19 September 2015
Συνεντευξη Krav Boca
19 September 2015 |

Στις 19/9/2015 πραγματοποιήθηκε συναυλία στην Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή και ενός d.i.y συγκροτήματος από τη Γαλλία, με το οποίο είχαμε τη χαρά να κουβεντιάσουμε και να του πάρουμε μια άτυπη και μικρή συνέντευξη.

Συνέντευξη Krav Boca