Θεματική εκπομπή με άτομα από το Research Critique – Αυτο-οργανωμένο Σχήμα Ερευνητών/Διδακτορικών ΕΜΠ

Θεματική εκπομπή με άτομα από το Research Critique – Αυτο-οργανωμένο Σχήμα Ερευνητών/Διδακτορικών ΕΜΠ
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
29 April 2021
Θεματική εκπομπή με άτομα από το Research Critique – Αυτο-οργανωμένο Σχήμα Ερευνητών/Διδακτορικών ΕΜΠ
29 April 2021 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο από την θεματική εκπομπή που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2021 με άτομα από το Research Critique – Αυτο-οργανωμένο Σχήμα Ερευνητών/Διδακτορικών ΕΜΠ για το ζήτημα της εργασίας στην έρευνα στα πανεπιστήμια.

Πιο συγκεκριμένα, η κουβέντα περιλαμβάνει:
1) Πληροφορίες για το σχήμα (ανάγκες δημιουργίας, συνδικαλιστική/πολιτική δουλειά).
2) Την εργασιακή κατάσταση στην ερεύνα και συγκεκριμένα στο ΕΜΠ.
3) Την επιχειματικοποίηση πανεπιστημίου και το νέο νόμο.