Θεματική εκπομπή με συντρόφια από την κατάληψη Libertatia

Θεματική εκπομπή με συντρόφια από την κατάληψη Libertatia
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
29 April 2021
Θεματική εκπομπή με συντρόφια από την κατάληψη Libertatia
29 April 2021 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο από την live επικοινωνία με συντρόφια από την κατάληψη Libertatia που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτώβρη 2020 με θέμα τις δράσεις, την καταστολή και τις στοχοποιήσεις καταλήψεων