Τηλ επικ με ανοιχτή συνέλευση Κεφαλλονιάς Ιθάκης ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων

Τηλ επικ με ανοιχτή συνέλευση Κεφαλλονιάς Ιθάκης ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων
Genre
Θεματική εκπομπή
Release date
02 July 2019
Τηλ επικ με ανοιχτή συνέλευση Κεφαλλονιάς Ιθάκης ενάντια στην εξόρυξη υδρογονανθράκων
02 July 2019 | Θεματική εκπομπή

Ηχητικό αρχείο θεματικής εκπομπής με τηλεφωνική επικοινωνία από άτομα της ανοιχτής συνέλευσης Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενάντια στην Εξόρυξη Υδρογονανθράκων, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Ιουλίου.